نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/3/11 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان...

رگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/2/25 در محل فرمانداری صحنه  با حضور جناب آقاي الهی تبار معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی وجناب آقای بهرام سليماني...

اولین جلسه کمیسیون دانشجویی استان  در تاریخ 98/2/19 به ریاست جناب آقای بهرامی سلیمانی مدیر کل سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری برگزار گردید. رسیدگی...

جلسه کمیسیون امنیت کارگری شورای تامین درروز یکشنبه مورخ 98/2/8 به ریاست جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی در محل استانداری برگزار...

اولین جلسه مشترک فرمانداران ومدیران کل دفاتر استانداری در تاریخ 1398/2/7 به ریاست جناب آقای بازوند استاندار محترم در محل سالن تدبیر استانداری برگزارگردید...

طی مراسمی که در مورخه  98/1/31 در فرمانداری شهرستان با حضور جناب آقای حاتمی معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی وتوسعه منابع وجناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم...

تودیع ومعارفه  فرماندار محترم شهرستانروانسر  طی مراسمی که در  مورخ  98/1/7 در فرمانداري روانسر  با حضور جناب آقاي  مهندس بازوند استاندار محترم وجناب آقای...

برگزاري مراسم تودیع ومعارفه  در تاريخ 97/12/6 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري وآقای  فضل الله رنجبر  فرماندارآن...

برگزاري مراسم معارفه  در تاريخ 97/12/5 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري وآقای امیر شاه آبادی فرماندارآن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/12/4 با حضور جناب آقاي  هدایت حاتمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع وجناب آقای  بهرام سليماني...