نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
معارفه سرپرست فرمانداری سنقر وکلیایی

كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه...

روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری ،فرماندار ،شورای اداری  آن شهرستان ومسئولین ادارات ذیربط...

روز شنبه مورخ 1398/4/15 در سالروز تاسیس دهیاریها مراسم تودیع ومعارفه, بخشدار مرکزی شهرستان اسلام آباد  با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات...

روز چهارشنبه مورخ 1398/4/12 در سالروز تاسیس دهیاریها مراسم تودیع ومعارفه بخشدار مرکزی شهرستان قصرشیرین با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات...

روز دوشنبه مورخ 1398/4/10 مراسم تودیع ومعارفه بخشداران دو بخش مرکزی و قلعه شاهین در شهرستان با حضور جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات...

تودیع ومعارفه  كه در تاریخ  1398/3/26 باحضور جناب آقای کریمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، وجناب آقای سلیمانی مدیرکل محترم  دفتر سیاسی ،...

برگزاری مراسمی  كه در ساعت 10 صبح مورخ 1398/3/26 باحضور جناب آقای کریمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، وجناب آقای سلیمانی مدیرکل محترم  دفتر...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/3/11 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان...

رگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/2/25 در محل فرمانداری صحنه  با حضور جناب آقاي الهی تبار معاون محترم سیاسی امنیتی واجتماعی وجناب آقای بهرام سليماني...