۲۹ مهر ۱۳۹۸
نشست فرماندار روانسر با فعالان اجتماعی و مدنی این شهرستان برگزار شد
۱۴ مهر ۱۳۹۸
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه راه شهرستان روانسر برگزار شد
۱۳ مهر ۱۳۹۸
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان روانسر برگزار شد
۱۰ مهر ۱۳۹۸
زنگ عاطفه ها در مدرسه حاج عزیز محمدی روانسر نواخته شد