۲۳ مرداد ۱۳۹۸
نشست ساماندهی ورودی های شهرستان روانسر برگزار شد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
نشست صمیمانه فرماندار روانسر با جمعی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی منطقه اورامانات
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
سومین جشنواره مالک اشتر بسیج شهرستان روانسر برگزار شد
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
کارگروه گردشگری شهرستان روانسر تشکیل شد