۲۵ مرداد ۱۳۹۶
جلسه شوراي آموزش و پرورش
جلسه شوراي آموزش و پرورش برگزار شد
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بازديد
صبح امروز فرماندار با همراهي معاون برنامه ريزي و امور عمراني و روابط عمومي بصورت سرزده از ادارات تعاون روستايي،كانون پرورش فكري كودكان،جهاد كشاورزي،آب و فاضلاب شهري و شركت پخش فراورده هاي نفتي بازديد كرد
۲۶ تیر ۱۳۹۶
آموزش امداد و نجات
حميدرضابابايي معاون برنامه ريزي و امور عمراني ترويج آموزش هاي امداد و نجات در خانواده ها را امر ضروري دانست
۲۲ تیر ۱۳۹۶
شهر حميل تا هفته دولت گازدار مي شود
باحضور فرماندار،نماينده مردم در مجلس ،مدير عامل گاز استان و جمعي از مسئولين شهرستان وضعيت گازرساني به روستاهاي شهرستان مورد بررسي قرار گرفت
گزارش تصویری (آرشیو)