نسخه آزمایشی
۲۶ تیر ۱۳۹۸
در سالن جلسات بخشداری برگزار شد:
در راستای توانمند سازی و ارتقای سطح مهارت زنان روستایی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای در روستاها، تفاهم نامه همکاری بین بخشداری مرکزی کرمانشاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد میشود.
۲۴ تیر ۱۳۹۸
بخشدار مرکزی کرمانشاه:
مراسم افتتاحیه اولین جشنواره فرهنگی، گردشگری، ورزشی تابستانه سراب نیلوفر برگزار شد.
بخشدار
آب و هوای کرمانشاه