نسخه آزمایشی
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
یکی از اساتید حوزه و دانشگاه استان کرمانشاه گفت: آزادگان اسوه های صبر و استقامت هستند که رمز سرافرازی و ماندگاری آن ها حرکت در راه خدا و نزدیک شدن به پروردگار بود.
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
فرماندار قصرشیرین گفت: هم اکنون روزانه سه هزار مسافر و زائر عراقی از مرز رسمی خسروی به عراق عزیمت کرده و یا وارد کشورمان می شوند.
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
فرماندار قصرشیرین گفت: افتتاح حساب و صدور کارت های بانکی در مرزهای خسروی و پرویزخان و دیگر مرزهای کشورمان برای اتباع خارجی صادر می شود با مجوز متولیان امر و بدون اجبار انجام می شود.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
فرماندار قصرشیرین گفت:با اقدام های انجام شده در این شهرستان وهمکاری دستگاه های متولی، بیماری سالک از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است.
گزارش تصویری (آرشیو)