نسخه آزمایشی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرماندار هرسین : برنامه های اقتصاد مقاومتی در شهرستان هرسین تشریح و تدوین می‌شود.
شاه آبادی : محوریت اصلی این طرح اشتغال زایی است.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازديد امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين از روستاهاي زازرم سفلي و كماسي وسطي
گزارش تصویری (آرشیو)