نسخه آزمایشی
۲۹ دی ۱۳۹۸
جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از دیگر مسئولین در محل دفتر امام جمعه برگزار شد و ظرفیتها و راهکارها و فرهنگ سازی در راستای ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.
۲۶ دی ۱۳۹۸
فرماندارسنقرو کلیایی گفت: فاز اول واحد تولید مشتقات پلیمری پتروشیمی سنقر با اعتباری بالغ بر 42 میلیاردو 600 میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال اجرا است.
۲۵ دی ۱۳۹۸
فرماندار سنقروکلیایی گفت: توجه به نیاز های حوزه انتخابیه از وظایف نمایندگان مجلس است اما بر اساس قانون، نمایندگان در مجلس نماینده تمام ملت ایران هستند و باید در عملکرد خود نگاه ملی را جایگزین نگاه محلی کنند.
۲۴ دی ۱۳۹۸
معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری سنقرو کلیایی گفت: سهمیه اشتغال این شهرستان درسامانه رصد اشتغال استان در سالجاری 2677 نفرمی باشد که توسط دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه امسال تعداد 2810مورد در این سامانه به ثبت رسیده و 105درصد آن محقق شده است.
تا انتخابات
آب و هوای سنقر