۰۳ مهر ۱۳۹۷
جلسه بررسی مشکلات روستاهای فاقد دهیاری با حضور فرماندارسنقرو کلیایی، مسئولین استان و دیگر مسئولین ذیربط دراین شهرستان برگزارشد.
۰۲ مهر ۱۳۹۷
جلسه کمیته فنی اشتغال با حضور فرماندارسنقرو کلیایی ومسئولین ذیربط دراین شهرستان برگزارشد
۰۲ مهر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دربیست و دومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها در دستورکار قرار گرفت.
۰۱ مهر ۱۳۹۷
زنگ آغاز سال تحصیلی به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته امر به معروف و نهی از منکربا حضور فرماندار سنقرو کلیایی، امام جمعه و سایرمسئولین در دبیرستان دخترانه بعثت و حضرت معصومه(س) نواخته شد.