نسخه آزمایشی
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
در راستای صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی، جلسه بررسی مسائل ومشکلات مربوط به سطح شهر و رفع موانع و اختلافات برخی از اعضاء شورای اسلامی شهر سنقر که موجب عدم تسریع در خدمات رسانی به شهروندان شده است وهمچنین تبادل نظر در مورد اجرای برنامه های سال 98 شهرداری، به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء شورای شهر و شهردارسنقروبرخی از اعضاء شورای تامین و کارشناسا ن ذیربط دراین شهرستان برگزار شد.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری جشنواره پویانمایی و برنامه های عروسکی ایران به ریاست فرماندار شهرستان سنقروکلیایی و با حضور مدیرکل صدا وسیمای استان کرمانشاه و جمعی از دیگرمسئولین استان وشهرستان درسنقروکلیایی برگزار شد
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
جلسه شورای آموزش و پرورش به ریاست فرماندارسنقروکلیایی و با حضور سایر اعضاء شورا در این شهرستان برگزارشد.
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
جلسه بررسی مسائل و مشکلات فرش به ریاست فرماندار سنقرو کلیایی و مسئولین ذیربط و کارگاه های فرش بافی در این شهرستان برگزار شد.