نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
۲۴ مهر ۱۴۰۰

چهاردهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه در روز چهارشنبه  ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ به ریاست  رنجبر، فرماندار کرمانشاه و با حضور معاون  برنامه ریزی و توسعه، نماینده های جهادکشاورزی، صمت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد امام خم ...

۲۰ مهر ۱۴۰۰
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرمانشاه:

در راستای نظارت بر عرضه به موقع مرغ به کشتارگاه های شهرستان کرمانشاه و جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه توزیع مرغ، گشت مشترکی به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور رییس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری، معاون فنی و ک ...

۲۰ مهر ۱۴۰۰
فرماندار کرمانشاه:
همه باید قدر تلاشها و مجاهدتهای عزیزان انتظامی را بدانیم.
۲۰ مهر ۱۴۰۰
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرمانشاه:
جشن پرووکانی :با عنایت تخصیص ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات مشاغل خانگی به آن اداره کل ضرورت دارد، با امکان سنجی دقیق مشاغل دارای بازار فروش و متقاضیان نیروی کار از طریق استاندارد سازی و بازارپسند نمودن آنها، اشتغالی پایدار را در زندان ایجاد نمود.
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)