نسخه آزمایشی
Menuفرمها و جداول و درخواستها

راهنما
برای درخواستهای تغییر مکان یا نشانی - تغییر نام یا انتقال امتیاز  و تمدید پروانه  لازم است 2 نوع فرم  شامل درخواست و فرم اختصاصی بر اساس شرح متن تکمیل و ارسال گردد.

موارد 1 و 5  برای تغییر مکان ‘ 2 و 6 و 8     برای تغییر نام و  3 و 7     برای تمدید پروانه  لازم است با هم تکمیل و ارسال گردند

تذکر : علاوه بر موارد بالا  فایل های شماره 5 و 6 و 7 به صورت تایپ شده word به انجمن ایمیل شود.

ايميل انجمن در سايت انجمن دفاتر پيشخوان استان موجود است www.ep-kermanshah.ir

-----------------------------------------------

پس از پایان تمامی استعلام ها و ارسال نامه استانداری برای سازمان تنظیم مقررات نمایندگی غرب کشور واقع در همدان‘ دفتر مجاز است پروانه را به آدرس زیر پست نماید.

همدان - میدان بیمه - بلوار شهید اسلامیان - پلاک 154 - کد پستی  6516863154  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همدان
پشت پروانه موضوع را مشخص فرمایید. تمدید‘ جابجایی‘ انتقال‘ و یا اصلاح