نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار:

جشنواره های هنری موثرترین ابزار معرفی استان کرمانشاه است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشاه با بیان اینکه نگاه مجموعه استان،توسعه جشنواره هاست، افزود: برپایی جشنواره های فرهنگی و هنری، موثرترین ابزار برای معرفی استان کرمانشاه است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ محمدابراهیم الهی تبار در نشست با انجمن سینماگران جوان استان با اشاره به اهمیت کارهای هنری و سینمایی در دنیای امروز تصریح کرد:اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جشنواره فیلم شبدیز را جزو برنامه های سال آینده خودقرار دهد.

وي اظهار داشت: توسعه با انسان های توانمند رخ می دهد و استان های توانمند با تغییر رفتارها پرورش پیدا می کنند و به بالندگی فرهنگی می رسند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشاه بيان داشت: یکی از ثروت های استان کرمانشاه،غنای فرهنگی است. تبدیل فعالیت های فرهنگی به پروژه و برنامه جهت گیری استان بوده است و یکی از تکالیف اداره کل ارشاد،شناساندن زیبایی های استان است.

الهي تبار ادامه داد: پیشنهاد دادم که موضوع سوال امسال از دانش آموزان برداشت از تعبیر کرمانشاه چهره زیبای ایران اسلامی باشد. این ایده چند هدف دارد که یکی از آنها معطوف شدن اذهان به دارایی ها و ظرفیت های استان و تقویت احساس هویت و پدیداری باورهای جدید با تغییر نگاه هاست.

وي اظهار داشت: استان کرمانشاه ظرفیت و زیرساخت لازم را برای برگزاری جشنواره ها دارد. جشنواره ها می توانند برای استان آورده اقتصادی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشاه افزود: این مهم است که جشنواره های استان در تقویم وزارت فرهنگ و ارشاد جای بگیرند. از اینکه جشنواره فیلم شبدیز نیز در این تقویم باشد استقبال می کنیم.

الهي تبار ادامه داد: کرمانشاه می تواند در حوزه های تخصصی هدف سفر قرار بگیرد و جشنواره ها می توانند رقم زننده چنین اتفاقی باشند.

وي در پايان گفت: با گنجاندن جشنواره فیلم شبدیز در برنامه سال آینده اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مشکلات اعتباری و کمبود امکانات از سر راه برگزاری این جشنواره برداشته می شود.