+ 0 -
ADA
گزارش عملکرد دوره‌ای

فهرست مجوزهای صادره

قرادادها/تفاهم نامه ها
تفاهم نامه ها ، قراردادها و... دفتر امور روستايي و شورا 1)     تفاهم نامه همكاري آموزش حضوري مشترك في مابين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و معاونت...

هزینه کردهای سالیانه

سایر
پژوهش ها: موضوع طرح پژوهشي :"شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در استان (30 فرصت سرمایه گذاری)" نام محقق طرح : جناب آقاي...

اوقات شرعی
آب و هوا