+ 0 -
ADAبازدید استاندار کرمانشاه از دانشگاه رازی


بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در بازدید ٧ ساعته از دانشگاه رازی، اقدامات انجام شده در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و اجرای طرح مهارت آموزی دانشجویان را بررسی و از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، مرکز اسناد توسعه ای و پروژه های عمرانی بازدید کرد و سپس در نشستی با اعضای هیأت رییسه دانشگاه به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت پرداخت.اوقات شرعی
آب و هوا