نسخه آزمایشی
Menuچارت سازمانی

·         امير خسرواني                    مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها
·         امير ظهرابي                      معاون مدیرکل
·         محمد جواد جمشيد نژاد          مسئول دفتر
·         داريوش جعفريان                  کارشناس آموزش و امور پرسنلی دهیاری ها و امور شوراها
·         آرمين شمس                      کارشناس امریه ناظر پروژه های عمرانی
·         سامان صدرا                     کارشناس امور دهیاری ها ( ماشین آلات تعاونی دهیاری ها - ناظر پروژه های عمرانی )
·         محمد يوسفي                      کارشناس اعتبارات
·          پوریا احمدی                    کارشناس امور عمرانی
 ·        جلال چقازردي                   کارشناس امریه
·         ميلاد اميري                     کارشناس امریه ( ناظر پروژه های عمرانی)
·         امير جمشيدي                   کارشناس امریه
·        محمد رزازيان                    کارشناس امریه ( ناظر پروژه های عمرانی)
·        مهرداد راه خسرواني              کارشناس امریه
.        مهرداد داوري                    كارشناس امور دهياري ها توسعه روستايي
.        جهانبخش زنگنه تبار               كارشناس امور دهياري ها توسعه روستايي
.       ايرج رضايي                      كارشناس امور حقوقي دهياري ها
.       امير صالحي                       كارشناس تطبيق مصوبات
.       پيمان صيد محمدي                 كارشناس دفتر روستايي
.       كمال رستمي                       كارشناس امور دهياري ها وشوراها (اداري واستخدامي)