نسخه آزمایشی
Menuبرگزاري مسابقه نقاشي


برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع كودك وخانواده

درهفته ملي كودك باشعار " آينده را بايد ساخت " دفترامور زنان وخانواده با همكاري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان اقدام به برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع " كودك وخانواده" دربين فرزندان همكاران استانداري وفرمانداريهاي تابعه نمود. درپايان به 10 نفر ازآثار برگزيده جوايزي به رسم يادبود اهداء گرديد.