نسخه آزمایشی
اخبار
سالن های ورزشی کشتی ، بوکس و ورزشهای رزمی با حضو فرماندار سنقرو کلیایی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین و ورزشکاران افتتاح گردید.

جلسه پدافند غیرعامل با حضور معاون فرماندارسنقرو کلیایی و مسئولین دستگاههای ذیربط درسنقرو کلیایی برگزار شد.

جلسه شورای اداری با حضورفرماندارسنقروکلیایی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران کل و معاونین ادارات کل استان و مسئولین شهرستان در خصوص بررسی...


مشکلات روستای حبشی با حضور فرماندارسنقروکلیایی، نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی درمسجد روستا مورد بررسی قرارگرفت.

جلسه انجمن کتابخانه با حضور فرماندار و مسئولین ذیربط در سنقرو کلیایی برگزارشد.

جلسه شورای اشتغال با حضور فرماندار و مسئولین دستگاههای ذیربط در سنقرو کلیایی برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات شهرستان با حضور فرماندارسنقرو کلیایی و اعضاء شوراهای اسلامی شهر، بخش، روستا، شهرستان و استان برگزار شد.


معاون امورباغبانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه فرماندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و سایرمسئولین استان و شهرستان از طرح توسعه باغات اراضی...
اوقات شرعی
آب و هوا