اخبار
جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو در این بازدید ضمن بررسی برخی مسائل از جمله وضعیت آب شرب؛ با حضور میان مردم و دیدار چهره به چهره به همراه برخی مسئولین ادارات...جلسه کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو با حضور اعضاء و مدعوین در سالن جلسات این فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه راههای...

جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو در این جلسه یکی از مهمترین شاخصه های توسعه جامعه را مشارکت زنان در عرصه های مختلف دانستند. وی آگاهی کافی بانوان از استعدادها...

جلسه کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو با حضور اعضاء در سالن جلسات فرمانداری به منظور بررسی آخرین وضعیت طرحهاي اشتغالزا...

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو و با حضور اعضاء به منظور برنامه ریزی براي اوقات فراغت دانش آموزان در محل سالن فرمانداری...

حیدری فرماندار شهرستان دالاهو ضمن تشکر از تلاشها و برنامه ریزی مدیران اداره برق؛ ابراز امیدواری کرد همه مدیران شهرستان در راستای افزایش سطح خدمات رسانی...


نشست دهیاران بخش گهواره با هدف ایجاد تعامل بهتر و بیشتر در زمینه ایجاد اشتغال خرد روستایی در این نشست در خصوص حضور و نقش زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا