نسخه آزمایشیحضور فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه درجمع هیات های عزادار حسینی در شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه فرماندار کرمانشاه ضمن  حضور در هیات های عزاداری امام حسین (ع)  در شهرکهای شهر کرمانشاه و روستاهای بخش مرکزی به بیان رشادت ها و اهداف قیام امام حسین (ع) پرداختاوقات شرعی
آب و هوا