راهنمای خدمات قابل ارائه در فرمانداری
راهنمایی میز خدمت فرمانداری  عناوین واحاده عناوین زیرخدمت            واحد مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی رسیدگی...

راهنمای مراجعین به فرمانداری و بخشداری های شهرستان جوانرود
چارت سازمانی فرمانداری و بخشداری های شهرستان جوانرود چارت فرمانداری شهرستان جوانرود 1-      فرماندار 2-      معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 3-      معاون...

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع در میز خدمت
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع نام دستگاه: پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات تاريخ: شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام...

دستورالعمل میز خدمت
دستورالعمل میز خدمت ( فرمانداری شهرستان جوانرود )  دستورالعمل میز خدمت (بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)  دستگاه های...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود