فرماندار جوانرود

رستگار یوسفی

رزومه کاری:

فرماندار شهرستان جوانرود

1 - شهردار تازه آباد از سال 78 یا 82

2 - منطقه ای از سال 82 یا 86

3 - معاون فرماندار پاوه از سال 86 تا 90

4 - فرماندار ثلاث باباجانی از سال 90 تا 94

5 - معاون مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از 94 تا مرداد 97

ثابت تلفن:

46222020

فکس:

46222515

 آب و هوای جوانرود