توجه به پیشنهادات وبیان مشکلات حوزه های مختلف شهری و روستایی .

بسمه تعالی

با تقدیر وتشکراز پیشنهادات وبیان مشکلات حوزه های مختلف شهری و روستایی .

به استحضار مردم شریف شهرستان جوانرود می رساند مشکلات مطرح شده در حوزه های مختلف در شبکه های مجازی ودیدارهای مردمی با فرماندار محترم شهرستان در دستورکارقرارگرفته ودرحال رسیدگی می باشد که متعاقبا در آینده اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت

روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود   فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود