ارتباط با ما


 دفتر فرماندار 8346222020

دفتر بخشداری مرکزی : 08346226057

دفتر بخشداری کلاشی : 08346322033-08346322055

تلفخانه فرمانداری : 08346222514- 08346226054-08346226055-08346226056

دورنگار : 08346222515

ایمیل :  farmandarijavanrood@yahoo.com

 

*  روابط عمومی داخلی 113-          شماره مستقیم 8346224001

 * تلفنخانه 8346222514-6055-6056-6057

لازم به ذکر است : روزهای دوشنبه هرهفته ملاقات مردمی فرماندار به صورت رودر رو با مردم وبررسی مشکلات آنها می باشدفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود