راهنمای گردشگری

قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه بیش از 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و در امتداد این مرزهای...

فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا