در گهواره برگزار شد.

کارگاه آموزشی آگاه سازی از مضرات مواد مخدر


حیدری فرماندار شهرستان دالاهو با حضور در کنار مردم فهیم گهواره در این همایش شرکت داشت و کمیته امداد حضرت امام (ره) بخش گهواره مدیر اجرای این برنامه بود.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا