تلاش و پیگیری مستمر برای تامین اعتبار تصفیه خانه آب شهرهای کرند و ریجاب؛ تسریع در پیمان سپاری پروژه فاضلاب شهرکرندغرب

پیگیری رفع مشکلات کدورت اّب شرب شهرهای کرند و ریجاب و همچنین پروژه فاضلاب شهر کرند.

حیدری فرماندار شهرستان دالاهو با حضور در دفتر علیرضا تختشاهی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، آخرین وضعیت پیگیریهای مربوط به برنامه ریزی برای رفع مشکلات کدورت اّب شرب شهرهای کرند و ریجاب و همچنین پروژه فاضلاب شهر کرند با حضور داودی و شهبازی معاونین آن دستگاه، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این جلسه ضمن اینکه بر تلاش و پیگیری مستمر برای تامین اعتبار مورد نیاز تصفیه خانه آب شهرهای کرند و ریجاب تاکید شد موضوع تسریع در پیمان سپاری پروژه فاضلاب شهرکرند غرب مورد اهتمام جدی قرار گرفت.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا