حیدری فرماندار دالاهو با حضور در مرکز سامد بصورت مستقیم از طریق شماره تلفن 111 سوالات شهروندان شهرستان دالاهو را پاسخگو بود.

حضور فرماندار در سامانه ارتباط مردم و دولت


حیدری فرماندار دالاهو حسب اطلاع قبلی روز چهارشنبه مورخ 12/22/ 1397 از ساعت 11 الی 13 با حضور در مرکز سامد بصورت مستقیم از طریق شماره تلفن 111 سوالات شهروندان شهرستان دالاهو را پاسخگو بود.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا