الهی تبار در این بازدید ضمن بررسی ابنیه و تاسیسات این دو زیارتگاه، در جریان خسارت های ناشی از زلزله و روند بازسازی این ابنیه قرار گرفت.

بازدید از بقاع بابایادگار و داود


در این بازدید، بهرام سلیمانی مدیر کل سیاسی و انتخابات، بهرام فاضلی مدیر کل امنیتی استانداری کرمانشاه و حیدری فرماندار شهرستان دالاهو؛ معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا