۲۵ مرداد ۱۳۹۷
خانواده های معظم جانبازان متوفی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین مورد سرکشی ودلجویی قرار گفتند
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
فرماندارسنقرو کلیایی به همراه بخشدارکلیایی و رئیس بنیاد مسکن از روستاهای بخش کلیایی بازدید نموده و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی ورفع آنها در دستور کار قرار گرفت.
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
جلسه شورای اشغال با حضور فرماندار سنقرو کلیایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سایر مسئولین ذیربط در این شهرستان برگزار شد.
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده درپانزدهمین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها در دستورکار قرار گرفت.