نسخه آزمایشی
۳۰ دی ۱۳۹۸
از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 29 مورد برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردیده است.
۳۰ دی ۱۳۹۸
فرماندارسنقرو کلیایی گفت: حفظ افراد دربرابر صدمات ناشی از آسیب های اجتماعی از اصلی ترین اهداف جامعه و خانواده ها است و در راستای کاهش این آسیب ها و تربیت دانش اموزان آگاه و با مهارت، آموزش و پرورش و بویژه معلم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
۲۹ دی ۱۳۹۸
جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از دیگر مسئولین در محل دفتر امام جمعه برگزار شد و ظرفیتها و راهکارها و فرهنگ سازی در راستای ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.
۲۶ دی ۱۳۹۸
فرماندارسنقرو کلیایی گفت: فاز اول واحد تولید مشتقات پلیمری پتروشیمی سنقر با اعتباری بالغ بر 42 میلیاردو 600 میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال اجرا است.
تا انتخابات
آب و هوای سنقر