نسخه آزمایشی
۲۲ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمی و پرسش و پاسخ فرماندار سنقرو کلیایی با جوانان نخبه با حضور جمعی از مسئولین و یادگاران 8 سال دفاع مقدس در این شهرستان برگزار شد.
۲۱ آذر ۱۳۹۷
فرماندار سنقرو کلیایی به همراه جمعی از مسئولین و یادگاران دفاع مقدس از خانواده معظم شهید مدافع حرم شهید ابوذر امجدیان سرکشی و از آنها دلجویی کردند
۱۹ آذر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده درسی وسومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۱۲ آذر ۱۳۹۷
مشکلات تعدادی مراجعه کننده در سی و دومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمدناصرمعصومی زاده فرماندارسنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.