۰۶ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار شهرستان روانسر در این جلسه گفت: باید تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخابات قانونمند، سالم با حضور حداکثری مردم به کار‌ گیریم.
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
شست ستاد ساماندهی جوانان شهرستان روانسر برگزار شد
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر منطقه ولدبیگی شهرستان روانسر در روستای فیروزه این شهرستان برگزار شد.