۱۳ آذر ۱۳۹۸
اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان روانسرانتخاب شدند
۱۳ آذر ۱۳۹۸
نشست کارگروه اشتغال شهرستان روانسر برگزار شد
۰۷ آذر ۱۳۹۸
گردهمایی روحانیون و طلاب بسیجی اهل سنت استان کرمانشاه در روانسر برگزار شد
۳۰ آبان ۱۳۹۸
دیدار مدیران با جمعی از بسیجیان این شهرستان
تا انتخابات
آب و هوای روانسر