۰۶ آبان ۱۳۹۹
نشست ستاد مقابله با کرونا شهرستان روانسر برگزار شد
۰۱ آبان ۱۳۹۹
شست شورای پدافند غیرعامل شهرستان روانسر برگزار شد.
۰۱ آبان ۱۳۹۹
جمعی از مدیران شهرستان روانسر به مناسبت هفته ناجا با مجموعه انتظامی شهرستان دیدار کردند.
۲۳ مهر ۱۳۹۹
یست و هشتمین جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان روانسر برگزار شد