۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان روانسر برگزار شد
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
به مناسبت روز جانباز ، فرماندار روانسر با تعدادی از جانبازان این شهرستان دیدار کرد.
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
همایش یک روزه فرماندهان انتظامی شهرستان های منطقه اورمانات در شهرستان روانسر برگزار شد
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
نشست صمیمانه فرماندار روانسر با مدیران کانال های تلگرامی این شهرستان برگزار شد