۲۴ مهر ۱۳۹۶
كارگروه پايش گندم ، آرد و نان شهرستان هرسين به رياست فرماندار تشكيل جلسه داد
در اين جلسه اميرشاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين با انتقاد از عملكرد اتحاديه خبازان در راستاي توزيع آرد در سطح شهرستان و عدم نظارت بر ساعات پخت نان خبازي ها خواستار تشديد بازرسي ها و برخورد قاطعانه و لغو مجوز فعاليت خبازان متخلف شد
۲۴ مهر ۱۳۹۶
تصاوير مربوط به تشييع پيكر شهيد امين رضايي
.
۲۴ مهر ۱۳۹۶
سخنراني فرماندار در قبل از خطبه هاي نماز جمعه
شاه آبادي در اين سخنراني ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر از آنان بعنوان نمونه بارز ساده زيستي و پيرو ولايت حضرت علي (ع) و ولايت مطلقه فقيه ياد كرد
۲۴ مهر ۱۳۹۶
.
اين مراسم به مناسبت بزرگداشت سه عالم جليل القدر حضرات ايات عظام حجتي ، نجفي و كاظمي برگزار كرديد
گزارش تصویری (آرشیو)