۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بررسي طرح هاي اشتغال پايدار روستايي شهرستان هرسين در پنجمين جلسه كميته فني
امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين در اين جلسه از دستگاههاي اداري خواست قبل از ارجاع پرونده هاي متقاضيان به بانك هاي عامل در خصوص وضعيت كامل طرح ، نوع وثيقه و استعلامات مالي متقاضيان با كارشناسان مربوطه بانك ها رايزني نمايند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
توديع و معارفه رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان هرسين
با حضور امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين و محسن رستمي مديركل اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان هرسين مراسم توديع و معارفه رئيس اداره صنعت ، معدن و تجارت برگزار گرديد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
فرماندار هرسين : اصحاب رسانه در راستاي آرمان هاي شهيد صارمي و هويت هاي اصيل ايراني و اسلامي عمل كنند
شاه آبادي : فضاي زير ساختي در شهرستان هرسين براي ورود سرمايه گذاران آمده است و اصحاب رسانه با توجه به نقش مهمي كه در اطلاع رساني و روشنگري دارند مي توانند با ترغيب سرمايه گذاران ضمن توسعه اشتغال وضعيت كسب و كار در اين شهرستان را بهبود بخشند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بررسي طرح هاي اشتغالزايي
فرماندار : دستگاههاي اجرايي متولي اصلي پيگيري پرونده هاي متقاضيان تا زمان پرداخت باشند/ بانك ها بدون هماهنگي با فرمانداري و دستگاههاي اجرايي از عودت پرونده ها خود داري نمايند
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)