جلسه ستاد ساماندهی جوانان با حضورامام جمعه و فرماندار سنقرو کلیاییفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا