نسخه آزمایشیتصاویر بازدید از محله سرچقا وکوچه وحدت و بررسی مشکلات این محله باحضور فرماندار و نماینده مردم درمجلس شورای اسلامیاوقات شرعی
آب و هوا