نسخه آزمایشیاطلاعیه


به اطلاع مردم شریف سنقرو کلیایی می رساند ملاقات عمومی با جناب آقای محمد ناصر معصومی زاده فرماندار این شهرستان روز های دو شنبه هر هفته می باشد.

به اطلاع مردم شریف سنقرو کلیایی می رساند ملاقات عمومی با جناب آقای محمد ناصر معصومی زاده فرماندار این شهرستان روز های دو شنبه هر هفته می باشد.اوقات شرعی
آب و هوا