نسخه آزمایشیاطلاعیه (2)


به اطلاع بانوان فهیم شهرستان سنقرو کلیایی می رساند

ثبت نام برای دومین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان سازمان مردم نهاد کانون بانوان سنقر تحت نظارت فرمانداری شهرستان سنقر وکلیایی از تاریخ 7 لغایت 14 خرداد ماه سال 97 به مدت یک هفته در محل کانون بانوان واقع در سازمانی، بلوار فلسطین،خیابان ولایت(روبه روی پارک شاهد)، کانون فرهنگی اجتماعی بانوان؛ بعمل می آید

مدارک لازم:

رزومه

کپی شناسنامه و کارت ملی

یک قطعه عکساوقات شرعی
آب و هوا