نسخه آزمایشیاطلاعیه (1)


بدینوسیله به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان سنقر و کلیایی می رساند

براساس مذاکرات و  پیگیری های بعمل آمده از سوی این فرمانداری درخصوص چگونگی ایجاد شرکت پتروشیمی سنقرو پذیره نویسی سهام شرکت یاد شده، جلسه ای در محل فرمانداری این شهرستان و با حضور مسولین دستگاه های ذیربط برگزار گردید مقررشد،شرکت یاد شده ابتدا نسبت به ارسال طرح توجیهی به مراجع ذی صلاح و ثبت شرکت اقدام نماید و سپس ساز و کار لازم برای پذیره نویسی را فراهم نماید. بر این اساس پذیره نویسی و فروش سهام این شرکت منوط به طی مراحل یاد شده بوده و هرگونه اقدام در این زمینه قبل از انجام مصوبه ی فوق الذکر مورد تائید این فرمانداری نیست.

بنابراین هرگونه اقدام از سوی شرکت یاد شده جهت ثبت نام و پذیره نویس قبل از تایید فرمانداری خلاف مقررات میباشداوقات شرعی
آب و هوا