نسخه آزمایشی
اخبار
جوانان برتربا حضورفرماندارشهرستان سنقروکلیایی، رئیس گروه مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش وجوانان و جمعی از مسئولین ادارات و جوانان این شهرستان در جشنواره...


جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی های ادارات و دستگا های اجرایی شهرستان سنقرو کلیایی با مسئولیت فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات...


فرماندار شهرستان سنقروکلیایی گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که بایستی در جلسات کارگروه اشتغال در دستور کار قرارگیرد استخراج ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه...

فرماندار شهرستان سنقروکلیایی گفت: یکی از مهمترین اولویت های کاری بحث اشتغال جوانان است ودراین راستا پتانسیل های رونق تولید دراین شهرستان از دیدگاه کشاورزی...


جلسه شورای آموزش وپرورش به ریاست فرماندار شهرستان سنقروکلیایی وبا حضور سایر اعضای شورا و مسئولین ذیربط در این شهرستان برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف اسناد زمینهای کشاورزی به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ذیربط درسنقرو کلیایی برگزارشد

فرماندارسنقرو کلیایی گفت: 65 درصد از واحدهای مسکونی مناطق روستایی این شهرستان از گذشته مقاوم سازی نشده اند که با بارندگی و برف شدید اخیر، بیش از یک هزار...
اوقات شرعی
آب و هوا