نسخه آزمایشییکصد شعبه اخذ رای در انتخابات نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه سنقرو کلیایی آراء مردم را جمع آوری می کنند


فرماندار سنقرو کلیایی گفت: تعداد یکصد شعبه اخذ رای که 56 شعبه آن ثابت و 44 شعبه سیار می باشند، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه امسال در حوزه این شهرستان آراء مردم را جمع آوری می کنند.

محمد ناصرمعصومی زاده در جلسه هماهنگی اعضاء هیات اجرایی افزود: شعبات اخذ رای در 2 بخش مرکزی و کلیایی خواهند بود که در بخش مرکزی دارای 76 شعبه که 43 شعبه آن ثابت و 33 شعبه سیار و در بخش کلیایی نیز یک شعبه ثابت و 33 شعبه سیار می باشد.

وی اظهار داشت درانتخابات ادوار گذشته در حوزه سنقرو کلیایی تعداد شعبات ثابت و سیار 96 شعبه بوده که در این دوره، با تمهیدات اندیشیده شده با اضافه کردن تعداد 4 شعبه، تعداد شعبات اخذ رای به یکصد شعبه رسید.اوقات شرعی
آب و هوا