نسخه آزمایشیملاقات عمومی روزهای دوشنبه فرماندارسنقروکلیایی با مردم همچنان ادامه دارد


تعداد برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم این شهرستان و رسیدگی به مشکلات آنها با حضورمسئولین از ابتدای سالجاری تا کنون به 18 مورد رسیده که طبق نامنویسی از متقاضیان ملاقات که در روزهای قبل از دوشنبه در دفتر فرماندار به ثبت رسیده تعداد ملاقات شوندگان در این 18 جلسه به 1081 نفر رسیده است.

در این برنامه فرم نظر سنجی از ارباب رجوع نیز تهیه شده و توسط کارشناس مربوطه در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده می شود که خروجی نتایج نظر سنجی ها نشان می دهد پاسخ بیش از 90 درصد مراجعین به سوالات انتخاب گزینه خیلی خوب می باشد.

معصومی زاده فرماندارشهرستان سنقروکلیایی ضمن تأکید براهمیت در کنار مردم بودن و تلاش در جهت رفع مشکلات آنها از سوی تمامی مسئولین و دستگاها، بیان داشت مشکلات مردم مشکل خود ما است و رسالت ما برداشتن موانع سر راه مردم و خدمت رسانی هرچه بهتر به آنها می باشد.اوقات شرعی
آب و هوا