نسخه آزمایشی



فرماندار سنقرو کلیایی/مردم اطمینان داشته باشند انتخابات سنقرو کلیایی سالم ترین انتخابات خواهد بود


فرماندار سنقرو کلیایی دردومین جلسه هم اندیشی با اصلاح طلبان این شهرستان با موضوع انتخابات گفت: به مردم اطمینان می دهم انتخابات سنقرو کلیایی سالم ترین انتخابات باشد.

محمد ناصر معصومی زاده افزود: با برگزاری انتخاباتی سالم سرمایه های اجتماعی دولت افزایش خواهد یافت و مشروعیت نظام اسلامی ایران تقویت خواهد شد و توطئه های دشمنان نظام خنثی خواهد شد و مشارکت حد اکثری مردم در پای صندوق های رای اقتدار نظام اسلامی را بیش از پیش در دنیا تقویت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت برگزاری انتخابات در شهرستان برعهده فرمانداراست از تمامی گروه ها، جناح ها و نیروهای نظامی و دستگاههای اطلاعاتی و دستگاههای اجرایی خواست برابر قانون به فرمانداری کمک کنند وبه منظور حراست از آراء مردم، این مجموعه را دراین ماموریت خطیر حمایت و پشتیبانی نموده ودر این راستا اجازه دخالت افراد غیر مرتبط را در جریان برگزاری انتخابات نخواهیم داد.

فرماندار سنقرو کلیایی نشاط سیاسی مبتنی بر رقابت سالم را لازمه فعالیت در انتخابات دانست و گفت: همه گروه ها و جناح های سیاسی شهرستان درخصوص ایجاد فضایی که مشارکت و حضور پر رنگ مردم در این دوره از انتخابات باشد مسئولیت دارند.

معصومی زاده اظهارداشت همه کاندیداها برای ما یکسان هستند و آنچه که برای ما اهمیت دارد اراده مردم است و هرکدام از کاندیداها که بتوانند آرا و نظر حد اکثری مردم را جلب نماید برای ما محترم و ارزشمند خواهد بود.

وی گفت: امروز کشورما بیشتر ازهرزمان دیگری به آرامش و وحدت نیاز دارد و بایستی یک احساس مشترک، منافع مشترک، فهم مشترک و اهداف و آرمان های مشترکی از ارزشها بین جناح های سیاسی وجود داشته باشد.

فرماندار سنقرو کلیایی در پایان افزود: کاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم از رفتارهای غیر قانونی در ایام برگزاری انتخابات خود داری نمایند وتمام این موارد توسط حوزه سیاسی فرمانداری رصد خواهد شد.

فرزاد الماسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سنقرو کلیایی نیز اهمیت و حساسیت انتخابات پیش رو را تشریح کرد و لزوم هم اندیشی و مشارکت تمام گرو ه های سیاسی در عرصه انتخابات را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه جلسه، هریک از افراد حاضر در جلسه به بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در حوزه سیاسی و انتخابات پرداختند.



اوقات شرعی
آب و هوا