نسخه آزمایشیشروع عملیات احداث 8کیلومتر از بزرگراه سنقر-بیستون با اعتبار 36میلیارد تومان


فرماندار سنقرو کلیایی به همراه و نماینده مردم در مجلس و مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه از روند اجرایی پروژه 8 کیلومتربزرگراه سنقر- بیستون بازدید کردند.

در این بازدید مقرر گردید ظرف مدت دو هفته آینده دو کیلومتر باقیمانده از 5کیلومتر انجام شده قبلی تکمیل گردد و اهمیت ادامه عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح کمربندی سنقرمورد تاکید قرار گرفت.

همچنین بازدید ازعملیات آسفالت راه روستایی الیاسان به آگاه سفلی به طول 2.5کیلومتر با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان انجام گرفت.اوقات شرعی
آب و هوا