نسخه آزمایشی

زنگ نیکوکاری با حضور امام جمعه، معاون فرماندار وتعدادی از مسئولین در دبستان سما سنقرو کلیایی نواخته شد.

زنگ نیکوکاری در دبستان سما سنقرو کلیایی نواخته شد


زنگ نیکوکاری با حضور امام جمعه، معاون فرماندار وتعدادی از مسئولین در دبستان سما سنقرو کلیایی نواخته شد.

رئیس ادارات آموزش و پرورش و کمیته امداد امام(ره) در خصوص اهمیت جذب کمکها و هدایای مردم برای دانش آموزان و خانواده های نیازمند و تقویت هرچه بیشتر فرهنگ احسان و انفاق، نوع دوستی و کمک به همنوع را تشریح کردند.اوقات شرعی
آب و هوا