نسخه آزمایشیجلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی های ادارات شهرستان سنقرو کلیایی برگزار شد


جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی های ادارات و دستگا های اجرایی شهرستان سنقرو کلیایی با مسئولیت فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات برگزار شد.

فرماندار سنقرو کلیایی دراین جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، شرح وظایف و جایگاه روابط عمومی ها را تشریح کرد و نقش آنها را در پیشرفت اهداف سازمان مهم برشمرد.

محمد ناصر معصومی زاده از روابط عمومی ها بعنوان بازوان توانمند مدیران و پل ارتباطی میان مردم و سازمان یاد کرد و هنر، عشق و علاقه به کار و نوآوری را از ویژگیهای کارشناسان و مسئولین توانمند روابط عمومی دانست.

وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری مسئول روابط عمومی، قدرت و توانمندی مدیرسازمان را ناشی از تلاش و کوشش روابط عمومی آن سازمان دانست و گفت: کارشناسان روابط عمومی  بایستی به دنیای رسانه و ارتباطات نزدیک باشند و با علم روز حرکت کنند.

فرماندار سنقرو کلیایی افزود: روابط عمومی ها بایستی با اشراف کامل به الزامات فنی و رسانه ای و رصد اخبار فضای مجازی، تحرکات رسانه های شایعه ساز را که گاهی خدمات و تلاش های یک مجموعه تلاشگر را زیر سوال می برند را مورد بررسی قرار داده وبا پاسخ مناسب در همان فضا از دستاوردهای سازمان دفاع کنند.

معصومی زاده با بیان اینکه روابط عمومی هرسازمان به عنوان ویترین آن سازمان است گفت: خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در جهت معرفی هرچه بهتر سازمان بسیار تاثیر گذارمی باشد که بایستی روابط عمومی نسبت به اجرای مناسب آن تلاش نماید.

وی با قدردانی از روابط عموی های فعال ادارات، برگزاری دوره های آموزش برای مسئولین و کارشناسان روابط عمومی را لازم و ضروری دانست و ازبرگزاری این دوره ها در آینده نزدیک در شهرستان خبر داد.

هماهنگی با روابط عمومی های ادارات در خصوص برگزاری مراسمات ملی و مذهبی، بررسی مستمر اخباردر فضای مجازی و آمادگی پاسخگویی به شایعه پراکنی ها در این فضا و جلوگیری از ایجاد جو روانی در جامعه در حوزه های مختلف از دیگرمواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اوقات شرعی
آب و هوا