نسخه آزمایشیجلسه تعیین تکلیف اسناد زمینهای کشاورزی درسنقروکلیایی برگزارشد


جلسه تعیین تکلیف اسناد زمینهای کشاورزی به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین ذیربط درسنقرو کلیایی برگزارشد

فرماندار سنقرو کلیایی در این جلسه از تعیین تکلیف عدم تطبیق میزان اراضی تحت تملک کشاورزان با مقدارسند و رفع تداخل زمینهای تحت تملک کشاورز و زمینهای منابع طبیعی خبر داد.

تامین آب واحد های تولیدی و بررسی مشکلات کشاورزان دشت سطر از لحاظ الگوی کشت از دیگر موضوعات مهمی بود که مورد بحث و بررسی قرارگرفت.اوقات شرعی
آب و هوا