نسخه آزمایشیبیست و نهمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم برگزارشد


از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 29 مورد برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردیده است.

تعداد برنامه ملاقات عمومی ازابتدای سالجاری تا کنون به 29مورد رسیده و طبق نامنویسی ازمتقاضیان ملاقات که در دفتر فرمانداری به ثبت رسیده تعداد ملاقات شوندگان در این 29 جلسه به 1765 نفر رسیده است.

با توجه به نظر سنجی های انجام شده توسط کارشناسان فرمانداری، 90 درصد مراجعه کنندگان در پاسخ به سوالات فرم نظر سنجی، با انتخاب گزینه خیلی خوب رضایت خودرا در خصوص این نوع برنامه ملاقات عمومی اعلام نموده اند.اوقات شرعی
آب و هوا