نسخه آزمایشیبیست و ششمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم برگزار شد


امسال بیست و ششمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در دفتر ایشان برگزار شد.

تعداد برنامه ملاقات عمومی ازابتدای سالجاری تا کنون به 26مورد رسیده که طبق نامنویسی ازمتقاضیان ملاقات که در روزهای قبل از دوشنبه در دفتر فرماندار به ثبت رسیده تعداد ملاقات شوندگان در این 26 جلسه به 1567 نفر رسیده است.

با توجه به نظر سنجی های انجام شده توسط کارشناسان فرمانداری، 90 درصد مراجعه کنندگان در پاسخ به سوالات فرم نظر سنجی، با انتخاب گزینه خیلی خوب رضایت خودرا در خصوص این نوع برنامه ملاقات عمومی اعلام نموده اند.

گفتنی است  برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم در روزهای دوشنبه هرهفته برگزار می شود وافرادی که می خواهند مشکلات خود را با فرماندار مطرح نمایند بایستی روز های قبل از ملاقات با مراجعه به فرمانداری و ثبت مشخصات خود، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

                                                              اوقات شرعی
آب و هوا