نسخه آزمایشیبرگزاری جلسه سازمانهای مردم نهاد درسنقروکلیایی/ شناسایی نیازمندان و جلوگیری از موازی کاری باتشکیل بانک اطلاعات


جلسه ساماندهی سازمانهای مردم نهاد باحضور فرماندار سنقروکلیایی ومسئولین مؤسسات خیریه و ادارات ذیربط درسنقروکلیایی برگزارشد.

فرماندار سنقروکلیایی دراین جلسه از سازمانهای مردم نهاد که در راستای کمک به نیازمندان وایجاد آسایش افراد وخانواده ها تلاش میکنند قدردانی نمود.

محمدناصرمعصومی زاده بابیان اینکه تشکیل یک بانک اطلاعاتی و شناسایی نیازمندان برای جلوگیری از موازی کاری ضروری است گفت: طی 15 روز آینده بایستی اطلاعات لازم دراین خصوص جمع بندی شده و فرمانداری، کمیته امدادامام(ره)، بهزیستی و مؤسسات خیریه یک لیست واحد دراختیار داشته باشند تا کمک رسانی به نیازمندان ساماندهی گردد.

وی افزود تمامی سمن ها دراین خصوص بایستی زیر نظر کمیته امداد امام (ره)فعالیت داشته وبامحوریت کمیته امداد جلسات ماهانه برگزار وگزارش جلسه به فرمانداری ارسال گردد.

همچنین شرایط فعالیت سمن ها، برگزاری کلاسهای مهارتهای زندگی با همکاری کمیسیون بانوان فرمانداری و مساعدت کمیته امداد امام (ره )از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث وبررسی قرار گرفت.اوقات شرعی
آب و هوا