نسخه آزمایشیبرگزاری بیست و سومین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم پس از اتمام راهپیمایی 13 آبان


تعداد برنامه ملاقات عمومی فرماندارسنقرو کلیایی با مردم این شهرستان و رسیدگی به مشکلات آنها با حضورمسئولین ازابتدای سالجاری تا کنون به 23مورد رسیده که طبق نامنویسی ازمتقاضیان ملاقات که در روزهای قبل از دوشنبه در دفتر فرماندار به ثبت رسیده تعداد ملاقات شوندگان در این 23 جلسه به 1345 نفر رسیده است.

با توجه به نظر سنجی های انجام شده توسط کارشناسان فرمانداری، 90 درصد مراجعه کنندگان در پاسخ به سوالات فرم نظر سنجی، با انتخاب گزینه خیلی خوب رضایت خودرا در خصوص این نوع برنامه ملاقات عمومی اعلام نموده اند.

گفتنی است افرادی که تمایل به انجام ملاقات با فرماندار شهرستان و طرح مشکلات خود با ایشان را دارند بایستی روز های قبل از ملاقات با مراجعه به دفتر فرماندار نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

                                                              اوقات شرعی
آب و هوا