نسخه آزمایشیبازدید مسئولین از کتابخانه عمومی علامه مجلسی سنقرو کلیایی


معاون فرماندار سنقرو کلیایی و تعدادی از مسئولین به مناسبت گرامیداشت سالروز تشکیل نهاد کتابخانه های عمومی از کتابخانه علامه مجلسی سنقرو کلیایی بازدید کردند.

معاون فرماندار سنقرو کلیایی با تشریح اهمیت نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: امروز گسترش فضای مجازی، تهدید کننده کتاب است و این درحالی است که این فضا به هیچ وجه نمی تواند جایگزین کتاب باشد.

افشین رحیمی در دسترس قرار دادن کتاب را در راستای افزایش میزان مطالعه در جامعه و خانواده ها  مورد تاکید قرار داد.

مصطفی خسروی مسئول کتابخانه های عمومی سنقرو کلیایی هم گزارشی از تعداد کتاب و کتابخوان و فعالیتهای صورت گرفته درراستای ایجاد انگیزه در جذب افراد به کتابخانه ها در شهر و روستا ها ارائه نمود.اوقات شرعی
آب و هوا