نسخه آزمایشیاطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات کشور


امروز 16 آذر ماه آخرین مهلت ثبت نام برای نمانیدگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورا ی ا سلامی

امروز شنبه مورخ 16 آذر 98 هفتمین و آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و طبق اطلاعیه های قبلی، پایان ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور ساعت 18 می باشداوقات شرعی
آب و هوا