نسخه آزمایشیاجرای طرح فاصله اجتماعی در روستاها در راستای پیشگیری از شیوع کرونا


فرماندار سنقرو کلیایی گفت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،طرح فاصله اجتماعی به مدیریت دهیاران که به عنوان مدیران بحران و پدافند غیرعامل در روستاها هستند اجرا می شود.

محمد ناصر معصومی زاده افزود: وظایف دهیاران روستاها به شرح ذیل مشخص و به آنها اعلام گردیده و از آنها خواسته شده، ضمن انجام وظایف تعیین شده در این خصوص، نتیجه اقدامات صورت گرفته  را در اسرع وقت اعلام نمایید.

.اجرای مقررات منع  تردد در روستاها در روزهای دوازده و سیزدهم  فروردین

.مسدود کردن تمام  مسیر های منتهی به پارک ها و تفرجگاها و سراب ها در تمام روستاها

.معرفی افراد خاطی به نیروی انتظامی

.ادامه اجرای ضدعفونی و گندزدایی سطح معابر روستاها

.شناسایی و معرفی افراد مشکوک به داشتن کوید ۱۹ به مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین بخشداری ها

.پیشگیری از هرگونه مراسم رسمی و تجمعات به منظور حفظ سلامت مردم عزیز و زحمت کش روستاهااوقات شرعی
آب و هوا