نسخه آزمایشیاجرای رزمایش ضد عفونی سطح شهر سنقر با محوریت نیروی انتظامی استان


عملیات گند زدایی و ضد عفونی معابر عمومی سطح شهر سنقر توسط یگان ویژه انتظامی استان و شهر داری سنقر برگزار شد

در این عملیات، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و جمعی از دیگر مسئولین استان و شهرستان حضور داشتنداوقات شرعی
آب و هوا